Suomen Nuorisoseurat on mukana järjestämässä Poikkeusajan dialogeja

Tilanne on Suomessa ja maailmalla tällä hetkellä erityinen. On tärkeää kuulla ja kuunnella, miten erilaiset ihmiset eri puolilla Suomea kokevat tilanteen. Tästä johtuen DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja Valtiovarainministeriö ovat lähteneet koordinoimaan Poikkeusajan dialogit -keskusteluiden kokonaisuutta keväälle ja alkukesälle 2020. Mukaan voi lähteä mikä tahansa taho, joka haluaa mahdollistaa rakentavan keskustelun ihmisten välillä.

Myös me Suomen Nuorisoseuroissa olemme lähteneet mukaan Poikkeusajan dialogit -tempaukseen, jonka tarkoituksena on tarjota digitaalisia alustoja rakentaville keskusteluille, joissa pääsee myös kertomaan kokemuksistaan ja ennen kaikkea kuulemaan toisten ajatuksia poikkeusajasta.

Dialogin eli rakentavan vuoropuhelun tarkoituksena on syventää ymmärrystä ja kuulla erilaisia näkökulmia aiheeseen kuin aiheeseen. Dialogi ei pyri yhteisymmärrykseen tai ratkaisuihin, vaan tarjoaa avoimen ja tasavertaisen tilan keskustelulle. Jokainen liittyy keskusteluun omasta näkökulmastaan ja edustaa vain itseään. Keskusteluissa keskeisessä roolissa on kokemuspuhe, eli omasta kokemuksesta kertominen itselle sopivalla tavalla. Keskusteluissa toimii vetäjä, joka huolehtii keskustelujen sujuvuudesta ja puheenvuorojen tasaisesta jakautumisesta.

Järjestämme Teams-ohjelmaa hyödyntäen neljä keskustelua, joista kaksi järjestetään yhteistyössä Kansalaisfoorumi SKAF:n ja heidän muiden jäsenjärjestöjensä kanssa. Dialogeihin ovat tervetulleita kaikki paikallisten nuorisoseurojen jäsenet, ja tilaisuudet ovat luonnollisesti maksuttomia.

Keskustelut vetää Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen. SKAF:n kanssa yhdessä toteutettavissa dialogeissa toisena vetäjänä toimii Kansalaisfoorumin pääsihteeri Anneliina Wevelsiep.

Tule sinäkin mukaan!

Dialogit pidetään:

ke 6.5. klo 17.00–18.30, aiheena ”Millaista elämä poikkeusajan Suomessa on sinulle juuri nyt?” (vain nuorisoseuralaisille)

ti 12.5. klo 17.00–18.30, aiheena ”Millaista elämä poikkeusajan Suomessa on sinulle juuri nyt?” (vain nuorisoseuralaisille)

ti 26.5. klo 17.00–18.30, aiheena ”Harrastustoiminta poikkeusaikana” (yhteistyössä SKAFin kanssa)

ti 9.6. klo 17.00–18.30, aiheena ”Vapaaehtoistoiminta poikkeusaikana” (yhteistyössä SKAFin kanssa)

Voit ilmoittautua mukaan suoraan Anninalle sähköpostitse, annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi. Mukaan mahtuu kerrallaan 3–15 osallistujaa.

Voit osallistua yhteen dialogiin tai halutessasi kaikkiin. Teams-ohjelmaa varten tarvitset tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni sekä nettiyhteyden. Ohjelma ei vaadi erillisiä, raskaita asennuksia.  

Haluamme myös haastaa kaikki paikalliset nuorisoseurat mukaan järjestämään dialogeja verkossa tämän poikkeusajan aikana ja tarjoamme siihen räätälöityä sparrausta ja apua. Ensin kannattaa kuitenkin tulla mukaan osallistujaksi!

Järjestämme tarpeen mukaan lisää keskusteluja sekä sparraamme omien keskustelujen järjestämisessä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

https://www.eratauko.fi/tapahtumat/ilmoittaudu-poikkeusajan-dialogien-jarjestajaksi2020/