Vaikuttavaa!

Nuorisoa takkahuoneessa

Nuorisoseurojen nuorten vaikuttajaryhmä teemoina edellisessä tapaamisessa olivat vaikuttaminen nuorisoseurajärjestössä ja nuorten osallisuus järjestötoimintaan. Tässä ryhmän pohdintoja vaikuttamisesta vinkiksi kaikille nuorisoseuratoimijoille! 

Miten nuoret edustavat järjestön nuorisotoimintaa? 

Nuorien luomat esitykset, mielipiteet ja osallistumiset edustavat omaa näkökantaansa. Nuoria pitäisi ottaa rohkeasti mukaan järjestämään nuorisoseurojen toimintaa. Nuorten järjestämät tapahtumat vastaavat nuorten mielenkiinnonkohteita ja tarpeita.  

Miten kannustetaan ottamaan nuoria mukaan toimintaan? 

Nuoriin pitäisi luottaa heihin koskevissa asioissa. Monipuolistamalla toimintaa ja lisäämällä tietoa mahdollisuuksista voisi kannustaa nuoria mukaan. Nuorisoseurojen nuoret vaikuttajat ja heidän ulospäin luoma materiaali kannustaa seuroja luottamaan nuoriin ja varmasti herättävät paikallisissa seuroissa pohdintaa nuorien mukaan ottamisesta. 

Mistä haluaisitte kiittää seuranne aikuisia ajatellen omaa vaikuttajapolkuanne? 

Haluamme kiittää seuramme aikuisia tuesta, ovien avaamisesta sekä positiivisesta painostuksesta. He tekevät vaikuttamisesta mahdollista. 

Mitä toivoisitte heiltä lasten ja nuorten näkökulmasta? 

Toivomme rohkaisua harrastuksen aloittamiseen ja sen jatkamiseen sekä edistämiseen. Toivomme myös tukea meidän valintoihimme. Toivomme myös tietoa kaikenlaisista mahdollisuuksista.  

Miten neuvoisitte seuraa, jossa nuoria ei ole tai niitä haluttaisiin lisää? 

Harrastajat pitää napata toimintaan mukaan jo pienestä pitäen, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä mukaan! Nuorille tulisi myös kertoa enemmän Nuorisoseurojen toiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Nuorisoseura-nuorten tulisi tartuttaa nuorisoseuraa myös muihin.  

Mikä nuorten rooli tai tehtävä on nuorisoseurassa? 

Nuorten rooli on pitää toiminta elossa ja uudistaa seuran toimintamalleja, “uutta verta”. Nuoret voivat toimia sekä harrastajina että ohjaajina. Lisäksi he voivat toimia luottamustoimissa omassa seurassa ja valtakunnallisella tasolla. 

Mitä nuoret tuovat nuorisoseuraan? 

Toiminnan tarvetta sekä sen jatkuvuutta, uusia tuulia, monipuolisuutta, ideoita, harrastajia, iloa, nuoria vaikuttajia, rahaa ja näkyvyyttä. Nuoret voivat keksiä nykyaikaisemman tavan toimia esimerkiksi johtokunnan kokouskäytännöissä. 

Millainen olisi päiväsi nuorisoseurajohtajana? 

Jos olisin nuorisoseurajohtaja, kävisin ahkerasti tutustumassa oman seuran harrasteryhmiin, että näkisin puutteet, ja asiat, joihin pitää kiinnittää huomiota tulevaisuudessa, unohtamatta kaikkea positiivista. Lisäksi kävisin tutustumassa muihin nuorisoseuroihin, jotta voisin kehittää seuramme toimintaa vielä paremmaksi. 

Voisin päivän aikana jakaa aluetoimistoille kartoitustehtävän, jossa kartoitetaan nuorten osallistamista paikallisesti nuorisoseuroissa. Nuorisoseurajohtajana minulla olisi valtakunnallinen kattava verkosto, jonka kautta kuulen valtakunnallisesti kaikkien nuorisoseurojen mielipiteen. Niiden avulla pystyisin tekemään johtopäätöksiä ja tarttua toimeen asian suhteen. 

Mikä on Nuorisoseurojen nuorten vaikuttajaryhmä? 

Nuorten vaikuttajaryhmässä on parikymmentä nuorta eri puolilta Suomea. Ryhmä aloitti toimintansa toukokuussa 2019. Tavoitteena on antaa ryhmän jäsenille eväitä luottamushenkilönä toimimiseen, päätöksenteon rakenteiden hahmottamiseen ja tuloksekkaaseen vaikuttamiseen niin omassa nuorisoseurassa kuin maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Jos olet 15-25-vuotias nuori ja haluaisit mukaan, ota yhteyttä liittoon!