Höntsäilystä hyvinvointia! Uusi hanke kannustaa matalan kynnyksen toimintaan

Nuorisoseurat on toteuttamassa kolmivuotista Höntsä – silta eteenpäin! -ESR-hanketta ajalla 1.2.2018-30.11.2020. Hankkeessa tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää ruohonjuuritason ja organisaatiolähtöisen toiminnan välistä kuilua sekä lisätä 16-25 -vuotiaiden nuorten opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia sekä tukea elämänhallintaa.

Matalankynnyksen Höntsäklubien, Höntsä coach – koulutusten sekä tutkija-kehittäjäkollektiivin voimin tuotetaan malli seurojen käyttöön. Höntsä-toiminta on kulttuurin ja liikunnan yhdistävää, nuorista lähtevää, iloista, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa.

Hankkeen toteuttavat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK (Virpiniemen liikuntaopisto), Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Nuorisoseurat ry.

Nuorisoseurat tuo hankkeeseen kulttuurin ja taiteen harrastustoiminnan osaamisen, 3. sektorin näkökulman sekä ajantasaista kokemustietoa. Hankkeen koordinaattoriksi on palkattu taiteen ja kulttuurin ammattilainen, taiteilija-kehittäjä ja ammatillinen opettaja Sari Svensson.