Höntsätoiminnan pilottiseuraksi?

Kuvassa nuoria poseeraamassa

Höntsä – Silta eteenpäin -hanke etsii paikallisseuroja, jotka voisivat toimia pilottiseuroina nuorten höntsäryhmille. Höntsällä tarkoitetaan tässä tapauksessa 16-25 -vuotiaille suunnattua vapaa-ajantoimintaa, jossa korostuu: 

  • nuorilähtöisyys 
  • omaehtoisuus 
  • yhteisöllisyys 
  • matala kynnys 

Toiminta voi olla liikunnallista, kulttuurista tai jotain muuta, mistä nuoret ovat itse kiinnostuneet. Tavoitteena on, että toiminta olisi useamman kerran tapahtuvaa ja että nuoret pääsisivät ideoimaan ja toteuttamaan sitä.  

Pilotoinnin tarkoitus on synnyttää uusia nuorten toimintaryhmiä ja kerätä tietoa toiminnan onnistumisista ja haasteista. Neuvoa ja opastusta on saatavissa hankehenkilökunnalta (kesälomat huomioiden) hankeajan päättymiseen eli helmikuun 2021 loppuun asti.  Käytännössä neuvominen ja opastus voi olla nuorilähtöisen ja omaehtoisen toiminnan idean kirkastamista sekä käytännön vinkkejä ja sparrausta toiminnan käynnistämiseen ja alkuun saattamiseen. Tukea voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää etä- tai lähitapaamisissa. Lisäksi hankehenkilökunnalta voi tilata nuorten ryhmille vertaisohjaajakoulutusta. 

Muita hankkeen toimijoita ovat Nuorisoseurojen lisäksi Metropolia AMK, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Oulun kaupunki, Oulun diakonissalaitoksen säätiö, Diakonia ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
Judit Kemppilä 
Projektikoordinaattori 
judit.kemppila@nuorisoseurat.fi 
050 439 3841 
 
Lue lisää: 
https://www.hontsa.metropolia.fi/