Nuoret vaikuttajat kokoontuivat virtuaalisesti Nuorisoseurakokouksen aattona

Sanapilvi, jossa kysytään miksi vaikuttaminen on tärkeää.

Nuorisoseurojen Nuorten Vaikuttajien -ryhmä kutsui tänään perjantaina 8.10. eli Nuorisoseurakokouksen aattona koolle kaikki alle 29-vuotiaat valtuustoehdokkaat sekä Nuorisoseurakokouksen alle 29-vuotiaat kokousedustajat. Tavoitteena oli kertoa vaikuttamistoiminnasta sekä pohtia yhdessä, miksi vaikuttaminen niin kansalaisjärjestöissä kuin yhteiskunnassa ylipäätänsä on tärkeää. Nykyinen Nuorten Vaikuttajien -ryhmä on ollut koossa vuodesta 2020 alkaen.

”Sain vinkin tähän liittymisestä omalta ohjaajalta. Olen oppinut paljon vaikuttamisesta yhteiskunnassa eli esimerkiksi siitä, miten päätöksenteko toimii yhdistyksessä. Tässä ryhmässä on ollut turvallinen olo, saa olla oma itsensä. Meillä on ollut erilaisia mielipiteitä, mutta ollaan keskusteltu sivistyneesti eikä ole väitelty aggressiivisesti”, yksi ryhmäläinen kertoo.

Toinen ryhmässä mukana oleva henkilö kertoi oppineensa siitä, mitä tapahtuman järjestäminen vaatii. Nuorten Vaikuttajien -ryhmä on ollut mukana esimerkiksi Nuori Kulttuuri Talks -keskustelutilaisuuden järjestämisessä, missä koottiin yhteen nuoria, päättäjiä sekä ammattitaiteilijoita ja kulttuurin tekijöitä.

Miksi vaikuttaminen on yhteiskunnassa tärkeää?

Pienryhmäkeskusteluissa nousi esiin esimerkiksi se, että kun yhteiskunnassa puhutaan siitä, että nuoret ovat tulevaisuus, on tärkeää huolehtia myös vaikuttamisen jatkumosta eli siitä, että valta myös vaihtuu ja siirtyy nuoremmille polville. Lisäksi keskusteluissa huomioitiin, että jokaisen äänen pitäisi kuulua, ei vain etuoikeutettujen. Kaikenlaisten ihmisten pitäisi päästä mukaan.

Järjestöjen, kuten nuorisoseurojen, tulee mahdollistaa ja tarjota vaikuttamisen paikkoja. Tätä voisi tehdä esimerkiksi antamalla tiloja nuorten käyttöön omaehtoiseen toimintaan.

”Yhteiskunta koskettaa jokaisen elämää: jokaisella pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa, varsinkin jos päätökset koskettavat itseä. Ei voi muuttaa asioita, jos ei pyri itse puuttumaan epäkohtiin tai muutoin vaikuttamaan. Koko ajan muuttuvassa yhteiskunnassa pysyy muutoksessa mukana myös itse ottamalla kantaa ja vaikuttamalla”, osallistujat tuumivat.

Nuoret huomioivat myös, että on tärkeää kertoa muille omia kokemuksia; se saattaa innostaa mukaan.  Tämän pitää tapahtua nuorelta nuorelle.