Nuorisoseurojen kultainen ansiomerkki Kalevi Niemelle

Suomen Nuorisoseurojen hallitus on myöntänyt kultaisen ansiomerkin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Kalevi Niemelle.  Ansiomerkki on huomionosoitus nuorisoseurajärjestön ja kulttuurisen nuorisotyön hyväksi tehdystä työstä.

Kalevi Niemi oli Suomen Nuorisoseurojen hallituksen jäsen kaksi kautta vuosina 2008-2011. Niemi toimi tuolloin myös nuorisoseurojen organisaatiouudistustyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmän työskentely aloitti historiallisen järjestöuudistuksen, joka johti Suomen Nuorisoseurojen Liiton ja Kalevan Nuorten Liiton yhdistymiseen. Organisaatiouudistuksen ja liittojen yhdistymisen myötä nuorisoseurajärjestö on kasvanut Suomen merkittävimmäksi kulttuurisen nuorisotyön toimijaksi.

Kalevi Niemi on toiminut 2010-luvun alusta alkaen nuorisoseuraliikkeen omistaman Suomen Nuoriso-opiston – Paukkulan –  hallituksen puheenjohtajana. Niemen puheenjohtajakauden aikana Suomen nuoriso-opiston ja nuorisoseurajärjestön yhteistyö on tiivistynyt ja kehittynyt merkittävästi.  Opiston ja järjestön yhteisenä visiona on luoda Paukkulasta valtakunnallinen ohjaustoiminnan osaamiskeskus.

Suomen Nuoriso-opisto on Niemen johdolla pystynyt vastaamaan vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen muutoshaasteisiin.  Opisto on säilyttänyt valtakunnallisen kansanopistostatuksen ja selvinnyt ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkauksista. Samaan aikaan opisto on pärjännyt erinomaisesti oppilaitosten välisessä vertailussa. Laadukkaalla ja taloudellisesti vahvalla kansanopistolla suuri merkitys koko valtakunnalliselle nuorisoseuraliikkeelle.

Lisäksi Kalevi Niemellä on merkittävät ansiot kulttuurisen nuorisotyön koulutuksen edistäjänä. Niemi työskenteli pitkään nuoriso-opiston vararehtorina ja oli vahvasti vaikuttamassa siihen, että Mikkelissä on nykyisin yksi maamme arvostetuimmista yhteisöpedagogikoulutuksista.  Suomen Nuoriso-opiston nuoriso- ja kulttuurialan opistoasteen koulutuksen aloituspaikat siirrettiin vuonna 1998 osaksi Mikkelin ammattikorkeakoulua. Tuolloin Niemi siirtyi MAMK:iin perustetun kulttuurin ja nuorisotyön yksikön ensimmäiseksi johtajaksi.

Ansiomerkki luovutettin Kalevi Niemelle lauantaina 20.5.2017 Suomen Nuoriso-opistolla järjestettävässä Nuorisoseurafoorumissa.

Kultainen ansiomerkki:

Suomen Nuorisoseurat ry myöntää huomionosoituksina ansioituneille järjestötoimijoille ja harrastajille ansio- ja tunnustusmerkkejä. Ansiomerkit myönnetään erityisesti nuorisoseuratoimintaa kehittävästä järjestöllisestä toiminnasta.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on aivan erityisellä tavalla toiminut nuorisoseuratyön hyväksi maakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla. Toiminnan tulee käytännön järjestötyössä olla merkittävää ja sen vaikutus nuorisoseura-aatteen eteenpäin viemisessä ja syventämisessä huomattava.