”Me haluamme vaikuttaa!” – katso vaikuttava äänikollaasi

Toivoisin kulttuuripalveluja erityisryhmille ja että metsiä huollettaisiin paremmin. Ettei biojätteitä menisi hukkaan, työpaikalla olisi hyvä palkka ja että Suomen taloustilanne muuttuisi paremmaksi. Toivoisin rakkautta!

Yllä olevat ajatukset on poimittu oheisesta ERNOD-hankkeen mediavaikuttamistyöpajassa eli mediaklubissa tuotetusta äänikollaasista. Kollaasissa nuoret tuovat esiin asioita, joihin haluaisivat vaikuttaa. ”Esimerkiksi erilaiset tabletlaitteilla tehdyt kuva-, ääni- ja videokollaasit ovat toimineet hyvin erityisryhmien nuorten kanssa”, hankkeessa mediavaikuttamisen menetelmiä pilotoinut, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Virva Korpinen kuvailee. Jokaisen työn takana on sama vaikuttamisen kysymys – ”Mihin toivoisin muutosta?”.

Digitaaliset tuotokset syntyivät arkeen ja unelmiin liittyvän kuvakorttityöskentelyn pohjalta. Ohjauksessa kortit mahdollistavat asioiden tarkastelun, vaikka yhteistä kieltä ei aina olisikaan. ”Jokaisen nuoren mielipiteen kuuluville saaminen edellyttää joustavuutta keinojen ja työtapojen valinnassa”, Korpinen kiteyttää.

Työskentelyn jälkeen jokainen nuori sai halutessaan kertoa, miten oma työ kuvaa syntyneitä ajatuksia, arkea ja unelmia. Yhdessä pohdittiin myös, keiden olisi hyvä nähdä/kuulla tuotokset. Vastaus syntyi helposti: päättäjien!

Tärkeintä oli mahdollistaa nuorten oman äänen kuuluminen

Virva Korpinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta on päässyt viimeisen puolentoista vuoden aikana satojen nuorten kanssa vaikuttamisen ytimeen. Kuva: Ville Eerikäinen.

Korpinen kuvailee hankkeessa mallinnettuja mediaklubeja nuorten vaikuttamiskanaviksi ja ohjaajien vertaisoppimisen paikoiksi. Pääpaino tekemisessä on ollut saada nuorten ääni kuuluviin digitaalisia työkaluja apuna käyttäen ja toimintamalleja arkeen juurruttaen. Hankkeen aikana kerätyt kokemukset ovat olleet arvokkaita.

Ohjaajat ovatkin kuvailleet ohjaustyötä motivoivaksi; erityisryhmien ohjaus on mielekästä. Ilo syntyy yhdessä tekemisestä ja siitä, kun näkee nuorten onnistuvan. ”On ollut hienoa nähdä tyytyväisiä hymyjä nuorten kasvoilla; siitä on voinut päätellä, että he ovat saaneet äänensä kuuluviin näissä mediaklubeissa.”

ERNOD - Erityisnuoret ja digiajan osallisuus –hankkeessa on työskennelty erityisnuorten osallisuuden parissa mediavaikuttamisen keinoin. Mediaklubeissa, on kokeiltu eri ryhmien kanssa erilaisia mediavaikuttamisen menetelmiä. Kesäkuussa julkaistaan Aika digittää – näkökulmia ja ajatuksia erityisryhmien mediavaikuttamiseen -opas. Oppaassa on mm. vinkkejä esteettömään ohjaamiseen ja helmet hankkeen aikana luoduista menetelmistä. Nuorisoseurat on ollut Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa mukana osatoteuttajana.

Lisää mediatuotoksia: http://mediaviikonloppu.blogspot.fi/