Nuorisoseurojen teatteritoimijat tapasivat verkossa

Suomen Nuorisoseurat järjesti maaliskuisena lauantaina valtakunnallisen teatteritapaamisen, johon osallistui noin neljäkymmentä ihmistä eri puolilta Suomea. Tapaamisen tarkoituksena oli kartoittaa teattereiden tilannetta korona-aikana, löytää eväitä yhteistyölle ja luoda uskoa tulevaan.

Tapaamisessa jakauduttiin seitsemään eri ryhmään, jossa keskustelut aaltoilivat haasteiden jakamisesta hyvien käytäntöjen esittelemiseen. Missä teatterissa oli vedetty ulkoharjoituksia talvisaikaan, missä käytetty discord-alustaa, missä toiminta oli jouduttu lyömään kokonaan tauolle.

Nuorisoseurojen teatterin osaamiskeskuksen työntekijät käsittelivät ryhmistä nousseita ajatuksia tämän päivän kokouksessaan. Yhteinen huoli kansainvälisestikin poikkeuksellisesta suomalaisesta harrastajateatteriperinteestä ja sen uhkista otetaan vakavasti sekä nuorisoserojen että Suomen Harrastajateatteriliiton toimesta. Molempien järjestöjen työntekijät pohtivat osaamiskeskuksen palaverissa keinoja auttaa teattereita ulos tilanteesta.

Nuorisoseurojen osalta tämän vuoden toimintasuunnitelmaa tullaan muokkaamaan niin, että teatteritapaamisessa esille nousseita ehdotuksia ja ajatuksia pystytään toteuttamaan jo tämän vuoden puolella. Yksin ei yhdenkään seuran tarvitse jäädä, vaan apua voi pyytää kaikilta Nuorisoseurojen työntekijöiltä.

Teatteritapaamisesta johdettuja toimenpiteitä aletaan valmistella välittömästi ja niiden konkretisoitumisesta tiedotetaan kevään aikana.

Lisätietoja,
Pasi Saarinen 0504080366