Tanssimylly 2015 yleispalautteet

Tamperereella järjestetty valtakunnallinen kansantanssikatselmus Tanssimylly päättyi riehakkaisiin tunnelmiin, kun luokittelutulokset julkistettiin viikonlopun päätteeksi Sorin Sirkuksella. Tanssimyllyssä on neljä ikäryhmää: 15-20-vuotiaat, yleinen sarja, yli 35-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat. Ryhmät luokitellaan esitystensä perusteella mestaruus-, valioplus-, valio-, taitoplus-, taito- tai perussarjaan.

TANSSIMYLLY 2015 RAATIEN YLEISPALAUTE

Vuoden 2015 valtakunnallinen kansantanssikatselmus, Tanssimylly, osoitti jälleen, että kansantanssissa on tilaa kaikille. Molemmat arviointiraadit haluavat kiittää kaikkia osallistuneita tanssijoita, muusikoita, ohjaajia ja Tanssimyllyn järjestäjiä hienosta tapahtumasta. Erityismaininta onnistuneelle äänentoistolle ja koko tekniikalle!

Viikonlopun aikana nähtiin erilaisista lähtökohdista ponnistavia esityksiä yhteensä 27 ryhmältä. Prosessin jokainen vaihe oli edustettuna. Näimme teosten ensi-iltoja ja myös hyvin pitkään työstettyjä ja kypsyneitä koreografioita.

Teosten kirjo oli laaja: osa pohjautui vahvaan ilmaisuun, osa tukeutui puhtaasti tanssitekniseen osaamiseen. Teosten teemat vaihtelivat konkreettisista arjen tilanteista abstrakteihin ilmiöihin. Monet ryhmät haastoivat omaa suhdettaan kansantanssiin. Omalaatuisilla koreografioilla laajennettiin ja tutkittiin ryhmän persoonallista suhdetta lajiin. Myös yleisön ja näyttämön välistä rajaa tutkittiin.

Raadit kannustavat esiintyjiä kohtaamaan Tanssimyllyn oman prosessinsa välietappina päätepisteen sijasta. Jokainen ryhmä osallistuu tapahtumaan omista lähtökohdistaan. Raati toivoo, että Tanssimylly kehittyy tapahtumana jatkossa niin, että raati kykenisi työskentelyssään tukemaan jokaista ryhmää entistä paremmin juuri tämän ryhmän omista tavoitteista käsin. Keskustelevaan ja avoimeen ilmapiiriin luottaminen lähentää ryhmiä ja raatia ja auttaa heitä syventymään yhteisen tavoitteen äärelle.

Ryhmien yleistaso on ollut hyvä. Nousujohteisuutta aiempiin vuosiin ja vuosikymmeniin on ollut selvästi havaittavissa. Myös musiikkiryhmät ovat hyviä. Tanssijoiden ja muusikoiden välinen kontakti ja saumaton yhteistyö jo orastaa, ja joillakin ryhmillä se on jo puhjennut kukkaan. Raadit kannustavat kaikkia osallistujia pohtimaan kansantanssin ja elävän musiikin suhdetta. Yhteistyötä teosprosessin jokaisessa vaiheessa tanssijoiden ja muusikoiden välillä tulisi arvostaa ja hyödyntää entistä enemmän. Raati toivoo, että kansantanssi ja kansanmusiikki nähtäisiin kiinteästi ja luonnollisesti toisiinsa kietoutuvina elementteinä, jotka ovat yhtä arvokkaassa asemassa ohjelmakokonaisuudessa.

YLEISPALAUTEET SARJOISTA

Yleinen sarja

Yleinen sarja näytti erinomaisen kattauksen ympäri Suomea toimivista erilaisista kansantanssiryhmistä. Perinteisen materiaalin lisäksi yleisessä sarjassa nähtiin kansantanssin rajoja haastavia teoksia. Teokset oli tehty eri lähtökohdista antaen jokaiselle ryhmälle haastetta huomioiden ryhmän omat lähtökohdat. Mukana oli muun muassa tanssiteatteri-ilmaisuun, hahmoon, abstraktiin tunnetilaan ja tanssilliseen osaamiseen pohjaavia teoksia. Ilahduttavaa oli tanssitaidon yleinen, hyvä taso ja se, että jokainen teos oli omassa prosessissaan menossa eri vaiheessa. Ryhmien soitto- ja laulutaito oli hyvällä tasolla. Sovitukset monipuolisia ja musiikin dynamiikka laaja.

15–20 -vuotiaat, yli 35 -vuotiaat ja yli 55-vuotiaat

Kaikissa kolmessa ikäsarjassa (15–20 -vuotiaat, yli 35-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat) esitykset ponnistivat vahvasta kansantanssin perustekniikasta. Kansantanssillisten esitysten seuraaminen oli antoisaa. Perustyön pitkäjänteinen tekeminen välittyi esityksistä ilahduttavasti. Tanssimylly katselmus mahdollistaa eri ikästen kansantanssin ja -musiikin harrastajien avoimen kohtaamisen samalla estradilla. 15–20 -vuotiaiden sarjan into ja energisyys tulee esiin myös vanhemmissa osallistujissa. Tanssin riemuun yhdistyy elämänkokemuksen ja tanssittujen kilometrien myötä syvää luottoa omaan tekemiseen ja ryhmään. Jokainen ryhmä voi oppia toisiltaan paljon seuraamalla toistensa esityksiä.

Raati muistuttaa, että teknisen ja ilmaisullisen puhtauden kykenee saavuttamaan ilman steriiliä ja akateemisen tyylin tunnelmaa. Pieni särö ja elävyys kuuluu kansantanssiin. Jokainen esiintyjä saa näkyä ja kuulua yksilönä, kun kaikki kuitenkin puhaltavat yhteen yhteiseen hiileen. Ryhmä koostuu vahvoista ja toisilleen tilaa antavista yksilöistä.

Vuonna 2016 tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta kansantanssiesityksestä. Tanssimylly katselmus todisti jälleen, että esittävän kansantanssin matka on ollut pitkä. Kansanperinne elää kiinteässä suhteessa nykypäivään ja haastaa omia konventioitaan toivottavasti jatkossakin. Pohjavireenä ovat edelleen riemu ja yhteisöllisyys.

Arviointiraadit

Yleisen sarjan raadissa olivat Mira Kolanen, Markku Lepistö ja Rami Meling sihteerinään Anu Kokkonen. 15–20 -vuotiaiden ikäsarjan sekä yli 35-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden sarjan raadin muodostivat Petri Hoppu, Heidi Palmu ja Pekka Pentikäinen sihteerinään Elena Penttilä.