Vinkkejä monikulttuurisen ja monikielisen lapsiryhmän ohjaamiseen

Ajatukset pohjautuvat omiin kokemuksiini ja huomioihini ohjaajana monikulttuurisessa ja monikielisessä Luova Lava Lapsille –kerhoryhmässä. Kommelluksista onnistuneisiin käytänteisiin. Kerhoa toteutetaan osana Nuorisoseura 2.0 –hanketta Joensuussa yhteistyössä Nuorten Kasvu ry:n kanssa.

1. Kerhotoiminta kielen oppimisen tukena

 • Pyri luomaan kerhoon turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi rohkaistua juttelemaan ja käyttämään suomen kieltä vuorovaikutuksessa.
 • Ohjaaja voi myös itse helpottaa kommunikointia mukauttamalla puhetapaansa mahdollisimman selkeäksi ja riittävän rauhalliseksi ja yksinkertaiseksi. Puhekielessä kannattaa käyttää mahdollisimman yleisiä ja tavanomaisia sanoja ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Suosi lyhyitä ilmauksia ja selitä vieraat sanat. Mukauta äänensävy asiasisältöön sopivaksi.
 • Kielen oppimisessa, kuten monessa muussakin asiassa, toisto ja kertaus auttavat oppimaan!
 • Erään kerran ohjeistin lapsia tulemaan piiriin, jolloin eräs kerholainen suuntasi pöydän ääreen piirtämään. Tarkensimme sitten yhdessä sanojen eroa ja merkitystä.
 • Kerran eräs kerholaisista sai sormeensa pienen paperihaavan askartelun lomassa ja halusi siihen välttämättä laastarin. Osa lapsista olivat silminnähden ihmettelevän ja uteliaan näköisiä; laastari taisi olla uusi tuttavuus. Yhdessä laastari-sanaa toistellen paransimme pienen haaverin ja jatkoimme askartelua.
 • Parilla kerhokerralla loppukevennykseksi pelasimme Bingoa. Jokainen sai vuorollaan pyörittää bingomyllyä ja lukea numeron. Numeroiden oppiminen ja kertaaminen tapahtuivat siinä leikin lomassa.

 

2. Kuvien käyttö ohjaamisen tukena

 • Kuvat tai esineet toimivat hyvin puheen ja toiminnan tukena monissa tilanteissa. Kuva voi esittää esimerkiksi asiaa tai esinettä, joita leikissä tai pelissä käytetään. Näin asia ja merkitys yhdistyvät. Kuvan alle voi lisätä sitä tarkoittavan sanan kirjoitettuna.
 • Suunnittele toiminnan ohjaaminen etukäteen. Mieti, mitkä asiat kannattaa esittää kuvien avulla ja piirrä tai tulosta kuvat valmiiksi. Valitse mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä kuvia.
 • Myös piirtäminen voi toimia kommunikoinnin tukena.
 • Käytin kuvia esimerkiksi yhteisten kerhosääntöjen tukena sekä monissa leikeissä.

 

3. Menetelmien muokkaaminen ja toiminnallisuuteen keskittyminen

 • Nuorisoseuroilla on paljon valmiita materiaaleja ja menetelmiä, joita voi hyödyntää kerhotoiminnassa. Monet näistä ovat erittäin hyviä ja toimivia sellaisinaan myös monikielisissä kerhoissa!
 • Monia menetelmiä ja leikkejä pystyy muokkaamaan helposti sopivammiksi esimerkiksi lisäämällä käyttöön kuvia tai pilkkomalla kokonaisuutta pienempiin osiin.
 • Panosta toiminnallisuuteen ja tekemisen kautta oppimiseen! Monet asiat voivat tulla ymmärretyiksi nopeammin tekemisen kautta kuin selittämällä. Vältä liian monimutkaisia tai monivaiheisia ohjeita.
 • Yksi kerhoryhmämme suosikkileikeistä oli leikki, jossa musiikin soidessa liikutaan tilassa sovitulla tyylillä. Toisinaan lapset keksivät liiketapoja itse, toisinaan saatettiin liikkua esimerkiksi erilaisten eläinten lailla (eläinten kuvia voi olla apuna). Eri puolilla tilaa seinillä on kiinni esim. värilappuja tai hedelmien kuvia (voi keksiä mitä vain!). Kun musiikki pysähtyy, ohjaaja huutaa esimerkiksi ”sininen” ja kaikki liikkuvat kyseisen värilapun luokse, missä valitaan seuraava tapa liikkumiselle.

 

4. Kun kieli ei kanna, ilmeet ja eleet auttavat

 • Vuorovaikutustilanteissa eleillä ja ilmeillä on suuri merkitys.
 • Joissain tilanteissa myös tukiviittomista voi olla apua.
 • Tutustu! Kommunikointi on aina vastavuoroista toimintaa. Kannattaa pyrkiä aktiivisuuteen ja herkkyyteen tulkita kerholaisia, kuinka he kukin omalla tavallaan kommunikoivat tai viestivät asioista. Pyri yhteisymmärrykseen.
 • Rauhoita keskustelutilanne ja muista katsekontakti.
 • Asenne ratkaisee! Pyri positiivisuuteen ja kärsivällisyyteen.
 • Muista hymy! Hymyilevät kasvot luovat turvallisuutta ja kannustavat yrittämään. Hymyile mahdollisimman paljon ja usein!

Iloa ja tekemisen riemua kerhoihin ja muihin harrastusryhmiin!

-Katri-

Katri Mäkisalo
projektikoordinaattori
Nuorisoseura 2.0 -hanke