Nuorisoseurojen hallitukseen uusia jäseniä

Suomen Nuorisoseurojen valtuusto on 19.11. kokouksessaan valinnut uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Merja Skyttä (Lappeenranta), Jani Riiki (Iisalmi), Jaana Inkiläinen (Nurmijärvi) ja Soile Vahela (Huittinen) ja varajäseneksi Matti Tuomisto (Haapavesi). Hallituksessa jatkavat Juuso Lökfors (Kuopio), Anumaaria Tulla (Jyväskylä), Anni Kelkka (Joensuu) ja Harri Penttilä (Vesilahti) sekä varajäsen Tanja Kilpiö (Rovaniemi). Uusi hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2018.

Merja Skyttä, Rajan Nuoret, Lappeenranta

Merja Skyttä on aktiivinen Nuorisoseurojen kaikilla tasoilla: valtakunnallisesti Suomen Nuorisoseurojen hallituksessa ja valtuustossa, alueellisesti Saimaan Nuorisoseurojen johtokunnassa ja omassa seurassaan Rajan Nuorissa ohjaajana ja johtokunnassa. Skyttä on toiminut ohjaajana yli 20 vuotta, hänet on valittu Vuoden ohjaajaksi 2009 ja hänen tanssiryhmänsä ovat valtakunnallisesti menestyneitä.  Hän osaa hienolla tavalla tukea ryhmäytymistä ja edistää yhteisöllisyyttä

 

Jani Riiki, Ulmalan nuorisoseura, Iisalmi

Jani Riiki on erittäin aktiivinen nuorisoseuralainen Ylä-Savosta. Hän on omien sanojensa mukaan pienen paikkakunnan kasvatti, mutta on päässyt mukaan isompiin ympyröihin. Hän ymmärtää nuorisoseuran tärkeyden sekä kyläyhdistystoiminnassa että tietyn harrastuslajin toimijana. Nuoresta iästään huolimatta hänellä on jo kokemusta Suomen Nuorisoseurojen hallitustyöskentelystä. Omassa seurassaan Ulmalan nuorisoseurassa Riiki on varapuheenjohtajana ja tanssii Kikari-kansantanssiryhmässä. Ylä-Savon Nuorisoseurojen Liitossa hän on johtokunnan jäsen. Lisäksi hän on aktiivinen kuntapolitiikassa. ”Alueellisessa yhteistyössä on voimaa. Meillä on yhteiset ongelmat, yhteiset onnistumiset ja yhteiset tavoitteet. Osallisuus pitää olla mahdollista paikkakunnasta riippumatta”, Riiki kommentoi.

 

 

Jaana Inkiläinen, Klaukkalan nuorisoseura, Klaukkala

Jaana Inkiläinen on käsityönopettajaopiskelija Helsingin yliopistosta ja nuorisoseura-aktiivi Klaukkalan nuorisoseurasta. Inkiläinen on tanssinut pienestä pitäen Klaukkalan nuorisoseurassa ja on aktiivinen tapahtumakävijä. Hän suoritti Nuorisoseurojen Knoppi-koulutuksen vuonna 2009 ja kouluttautui sen jälkeen kansantanssin ohjaajaksi. Hän toimii oman seuransa sihteerinä, nettivastaavana ja kansantanssipuolen ohjaajavastaavana.

 

Soile Vahela, Suttilan nuorisoseura, Huittinen

Soile Vahela on ammatiltaan maaseutumatkailun asiantuntija ja on harrastanut teatteria, tanssia ja laulua Kalevan nuorissa lapsesta saakka. Hän on Suttilan nuorisoseuran puheenjohtaja, Satakunnan nuorisoseurojen liiton johtokunnan jäsen ja Suomen Nuorisoseurojen valtuuston jäsen. Vahelalla on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä eri yhdistyksissä ja vankka tietämys nuorisoseuraliikkeestä.

 

 

Matti Tuomisto, varajäsen, Ainalin nuorisoseura, Haapavesi

Matti Tuomisto toimi myös menneellä kaudella Suomen Nuorisoseurojen varajäsenenä. Hän on lisäksi Ainalin nuorisoseuran puheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liiton johtokunnan jäsen.