Luova lava -leireille osallistui huikeat yli tuhat lasta 30 eri paikkakunnalla

Luova lava -leiriläisiä näyttämöllä.

Luova lava -toiminnan vuositeema Unelmien planeetta innosti kesän päiväleiriläisiä pohtimaan vastuullisuutta ja unelmoimaan tulevaisuudesta. Kesän leireille osallistui 1020 leiriläistä ympäri Suomen, 30 paikkakunnalla. Leiriläisten toiveet ja ajatukset päätyivät säkenöiviin Hetki Taiteilijana -esityksiin leirien päätteeksi. Luova lava -leireillä osallistujat valmistivat viikon aikana esityksen yhdessä. Useammalla paikkakunnalla järjestettiin myös nuorten leirejä perinteisen lasten päiväleirien rinnalle aikaisempien osallistujien toiveesta.

Työpaikkoja tarjolla
Ohjaajina leireillä toimivat 90 taide- ja ohjausalan ammattilaista. Lisäksi leireille oli palkattu 70 alle 18-vuotiasta nuorta Osuuspankin tai kuntien kesätyösetelillä. Päiväleirit toimivatkin hyvänä työllistäjänä kesällä kulttuurialan ammattilaisille sekä nuorille, jotka pääsevät ensimmäisiin kesätyöpaikkoihin. Lisäksi leirien ohjaajina toimi oppisopimusopiskelijoita, palkkatukiohjaajia sekä työkokeilussa olevia. Leireillä oli myös ohjaus- ja sosiaalialan opiskelijoita työssäoppimassa. Yhteistyötä leirien järjestämisessä on tehty kuntien, toisten järjestöjen, kansalaisopistojen ja seurojen vapaaehtoisten kanssa. Leiritoiminta tarjoaa monelle mielekkään ja merkityksellisen kesätyön. Leiriohjaajille ja järjestäjille on vuosittain tarjottu koulutusta ja tapaamisia: järjestäjille työnantajana toimimisesta ja ohjaajille osallistavista menetelmistä ja yhteisöllisen esityksen valmistamisesta.

Turvallinen toimintaympäristö kaikille
Päiväleiri tarjoaa turvallisen toimintapaikan pienille koululaisille kesällä. Ohjelma tarjoaa taidekasvatuksen virikkeitä ja uuden oppimista sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja. Hetki Taiteilijana -esityksessä osallistuja pääsee kokemaan jännityksen ja onnistumisen ilon. Mikäli tulee pettymyksiä, niitä voidaan käsitellä yhdessä ohjaajien kanssa. Erilainen tunteiden säätely on iso osa leiriarkea ja tarvitsee ohjaajaa tuekseen.

Erilaiset ohjaajien palkkaamiseen tarkoitetut tuet mahdollistavat useamman ohjaajan leirille, mikä taas mahdollistaa erilaisten lasten osallistumisen mukaan, myös erityislasten. Ohjaajat pystyvät jakamaan ohjausvastuuta ja tukemaan erilaisia lapsia toiminnassa mukana olemiseen. Leiriryhmää pystytään myös jakamaan pienempiin osiin ja tarjoamaan mielekästä tekemistä pienryhmissä.  

Turvallisemman tilan periaatteet
Leiritoiminnoissa on aina tehty leirisäännöt tai leirisopimus, mutta tälle kesälle syvensimme ohjeita koskemaan turvallisemman tilan periaatteita, joihin tehtiin toimintaa tukevat kuvat. Kuvat auttavat leiriläistä hahmottamaan, mistä asiassa on kyse, ja tekemään yhteiset toimintasopimukset. Kuvat tukevat niin kielen kehitystä kuin oppimistakin. Yhdessä käydyt turvallisemman tilan periaatteet myös ohjeistavat heti, mikä on tässä ryhmässä sallittua ja miten tulee toimia, jos kokee, että itseä on kohdeltu loukkaavasti tai muuten epäsopivasti. Näitä tilanteita pohditaan myös ohjaajien kesken, jotta jokainen leiriläinen kokee olevansa hyväksytty juuri sellaisena kuin on.

Osallisuus leiritoiminnoissa
Unelmien Planeetta -teema nousi esiin edellisen kesän leiripalautteista. Teema oli tarpeeksi väljä leiriläisten omien ideoiden ja ajatusten toteuttamiseen. Kesän aikana mielikuvitus pääsi valloilleen ja leireillä oltiin niin avaruudessa, meressä, metsässä kuin karkkimaassakin.  Luova lava toiminnan perusajatus on osallisuus, ja leirien ohjelma muodostuu yhdessä ohjaajien ja leiriläisten yhteistoiminnasta. Osallisuuteen kuuluu toisten ajatusten huomioon ottaminen ja kaikkien kuuntelu. Kun jokainen on saanut vaikuttaa sisältöön ja jokaista on kuunneltu, syntyy uskomattoman upeita teoksia, jotka ovat juuri tekijöidensä näköisiä. Tästä syntyy tunne, minua on kuunneltu, olen päässyt vaikuttamaan!

Teksti: Pirita Laiho