Eurooppalainen yhteistyö vahvistaa kotimaista nuorisoseuratyötä

Tänään 9.5. vietetään vuotuista Eurooppa-päivää. Euroopan unionin virallisen verkkosivun mukaan päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä.  

Eurooppalainen yhteistyö on tuonut paljon hyvää nuorisoseuratyöhön. Esimerkiksi Euroopan unionin liikkuvuusohjelma Erasmus+ tarjoaa hienoja mahdollisuuksia oppia lisää kansainvälisessä ympäristössä. Nuorisoseurastrategian mukaan haluamme oppia erityisesti yhdenvertaisuus-, moninaisuus-, ja osallisuusteemoja eurooppalaisen yhteistyön kautta. Haluamme tarjota myös kansainvälisiä mahdollisuuksia nuorisoseuroissa harrastaville henkilöille.  

Tänä kesänä Nuorisoseurat järjestää kaksi kansainvälistä nuorisovaihtoa Erasmus + -rahoituksen turvin. Toinen niistä järjestetään Mikkelissä islantilaisen nuorten ryhmän kanssa ja toinen Berliinissä saksalaisen nuorten ryhmän kanssa. Myös nuorisotyöntekijöiden osaamisen kehittämiseen on hyödynnetty eurooppalaista rahoitusta.  

”Keskeinen tavoitteemme eurooppalaiselle yhteistyölle on tuoda lisäarvoa kotimaassa tehtävään työhön sekä auttaa nuoria ja nuorten parissa toimivia henkilöitä avartamaan maailmankatsomustaan. Se on äärimmäisen tärkeää”, toteaa Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

EU-hankkeet mahdollistavat uusia toimintatapoja

Nuorisoseuroilla on käynnissä useita EU-hankkeita, joissa kehitetään uutta toimintaa. Uusimpana niistä on Training for trainers on youth culture, joka on Nuorisoseurojen ja belgialaisen Formaatin yhteinen kumppanuushanke. Sen tavoitteena on nuorten kouluttajien ja ohjaajien lisääminen kummassakin organisaatioissa. Hanke järjestää kouluttajakoulutuksia, ohjaajakoulutuksia sekä vertaistapaamisia ja harrastustoimijoille suunnattuja webinaareja. Hanke on Erasmus+ -ohjelman osarahoittama. 

Inclusion is on – hankkeessa kehitetään saavutettavampaa vapaa-ajantoimintaa. Hanke on Nuorten Akatemian hallinnoima ja siinä on mukana useita järjestöjä eri EU-maista. Tavoitteena on tuoda konkreettisia työkaluja mukaan kunkin järjestön toimintaan, jotta harrastaminen saavuttaisi myös sellaisia lapsia ja nuoria, joita ei aiemmin olla tavoitettu.  

Nuoret vaikuttajat -ohjelmasta käynnistyy jo kolmas koulutuserä

Erasmus+ -hankkeena toimii myös Nuoret vaikuttajat-ohjelma. Toiminnassa vahvistetaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja kansalaisjärjestötoiminnassa sekä kuulluksi tulemista ja osallistumista niin yhteiskunnassa kuin Nuorisoseurojen päätöksenteossa. Ohjelma pitää sisällään mentoreiden tapaamisia sekä nuorten vaikuttajien alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Haku elokuussa käynnistyvään ohjelmaan vuosille 2023-2024 on auki sekä nuorille että mentoreille!  

Hankkeet tuovat Euroopan lähelle

Nuorisoseurat tarjoavat jäsenseuroilleen tukea Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -projektien suunnittelun ja hakemusten kanssa. Nämä Euroopan unionin ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen sekä nuorisotyön tekemiseen kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Ohjelmista järjestetään myös osallistavaa koulutusta Nuorisoseurojen eri tapahtumissa.  

 Nuorisoseuroilla on käytettävissä järjestön henkilöstön tuki hakemusten kirjoittamisessa. Kerromme käytännönläheisesti konkreettisten esimerkkien kautta, millaiseen toimintaan rahoitusmuodot voisivat sopia. On hyvä myös huomata, että EU-rahoitus on kehittynyt vuosien myötä ja esimerkiksi hankkeiden uudet raportointimallit ovat keventäneet hallinnointia. Voit lukea lisää tarjoamastamme tuesta täältä.  

Haluamme toivottaa kaikille hyvää Eurooppa-päivää!