Nuorisoseurat mukana ministeriön ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa” -ryhmässä

Me nuorisoseuralaiset tiedämme, miten tärkeä asia mielekäs harrastus on lapsille ja nuorille. Keväällä 2015 järjestömme valtuusto ehdotti, että nuorisolakiin kirjataan harrastustakuu. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi taata oikeus vähintään yhteen harrastukseen. Syksyllä 2016 Hupparikansan puolella -haasteessa pääsihteeri korosti, että ”Jokaisella on oltava mahdollisuus hyvään harrastukseen.” Keskustelu harrastusten kohonneista hinnoista on puhuttanut erityisesti vuonna 2016.

hupparikansanpuolella-2016-paasihteeri-antti-kalliomaaOpetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut tämän asian kärkihankkeeksi ja Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut pääsihteerimme Antti Kalliomaan mukaan ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa” -työryhmään. Tavoitteena on laatia ehdotus, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdollisuus ainakin yhteen mieleiseen harrastukseen. Työryhmän tehtävänä on koota ehdotuksia ja toimia harrastuneisuuden edistämiseksi, kartoittaa harrastamisen esteitä ja koota hyviä käytäntöjä.

Maamme hallitus on asettanut tavoitteeksi panostaa kouluviihtyvyyteen ja parantaa lasten ja nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tavoitteena on myös vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta. Harrastusten avulla lapset ja nuoret saavat uusia kavereita ja vahvistavat jo olemassa olevia kaveruussuhteita. Harrastukset auttavat kiinnittymään yhteisöön, toimimaan sen jäsenenä ja kokemaan onnistumisia.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta harrastamiseen. Sitä vaikeuttavat mm. mieleisen harrastuksen puute, harrastuksen hinta, harrastukseen lähtevien kavereiden puute, syrjäseudulla asuminen, kuljetusongelmat tai kielitaito.

Nuorisoseurat on mukana mahdollistamassa lasten ja nuorten mielekästä, laadukasta, turvallista ja tavoitettavaa harrastustoimintaa!